Operatorul de date

Politica de protecție a datelor aplicata in cadrul Bavaria Broker SRL, in calitate de operator al datelor dumneavoastra personale, prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut de GDPR (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date).

Operatorul de date este  SC Bavaria Broker SRL cu sediul in Şos. Bucureşti – Ploieşti 53A, sector 1, 013685, Bucureşti.

Bavaria Broker SRL este o firmă ce aparține grupului Automobile Bavaria (împreună cu Automobile Bavaria S.R.L., Bavaria Mobility S.R.L., MHS Truck&Bus, MHS Truck Service, Bavaria Motors).

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor sunt:

Adresa: Şos. Bucureşti – Ploieşti 53A Sector 1, 013685, Bucureşti, e-mail: [email protected]

Colectarea datelor cu caracter personal

Bavaria Broker prelucrează datele dvs. personale, printre altele, în următoarele ocazii:

 • Dacă ne contactați direct, pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre.
 • Dacă achiziționați un produs sau un serviciu direct de la noi.
 • Dacă datele dvs. personale sunt transferate de la companiile din grupul nostru (Automobile Bavaria SRL, Bavaria Mobility S.R.L. etc) sau de la alte terțe părți.
 • Dacă alți parteneri de afaceri transferă, în mod permis, datele dvs. personale către noi.
 • Dacă am achiziționat datele dvs. personale din alte surse publice.
 • Dacă oferiți informații în numele unui terț, trebuie să vă asigurați că acesta a primit această politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru.

Ce informații putem colecta despre dumneavoastră

Următoarele tipuri de informații despre dvs. pot fi colectate:

 • date de contact,
 • date privind ocupația,
 • date privind bunurile deținute care fac obiectul poliței de asigurare,
 • date privind starea de sănătate, obținute pe baza documentelor medicale, doar în cazuri limitate în care nu putem disocia producerea riscului asigurat de starea de sănătate a persoanelor asigurate,
 • date necesare în caz de suspiciune de fraudă,
 • date privind istoricul incidentelor care au legătură cu riscul asigurat.  

Scopurile și cum pot fi utilizate datele dumneavoastra

GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016) impune ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie justificată de "temeiuri" legale și suntem extrem de atenți să stabilim aceste temeiuri pentru fiecare utilizare în parte. Iată temeiurile pe care le folosim pentru a justifica fiecare utilizare a informațiilor dvs. pentru fiecare dintre utilizări:

Date de contact - pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastra și a vă transmite informări și oferte, în funcție de consimțământul dumneavoastră și de interesul nostru legitim de a vă informa despre situația polițelor pe care le dețineți sau pentru scopuri de marketing. Consimțământul de marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

Date privind ocupația, date privind bunurile deținute – pentru situațiile în care aceste informații sunt necesare încheierii unui anumit tip de asigurare sau contract. 

Date privind starea de sănătate – aceste date sunt tratate cu deosebită atenție și sunt utilizate numai în cazuri limitate în care nu putem disocia producerea riscului asigurat de starea de sănătate a persoanei asigurate.

În caz de suspiciune de fraudă este posibil să fie necesară utilizarea unor date personale în scopul stabilirii adevărului.

Date privind istoricul incidentelor care au legătură cu riscul asigurat – se pot utiliza în scopul evaluărilor de risc.

Destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ar putea fi transferate următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizori implicați în procesul de asigurare (companii de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT/platforme brokeraj etc.);
 • agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, dacă legislația stipulează acest lucru;
 • autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale);
 • companiile din cadrul Grupului Automobile Bavaria.

Perioada stocării datelor 

Datele personale vor fi păstrate pentru perioada de timp prevăzuta de dispozițiile legale, inclusiv cele specifice în materie de asigurări, și atât timp cât rămân necesare pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Legat de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

- dreptul de a avea acces la datele personale;

- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

- dreptul la ștergerea datelor inclusiv dreptul de a fi uitat

- dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment doar pentru situația în care prelucrarea datelor are la bază consimțământul dumneavoastră, cu efecte pentru viitor;

- dreptul de restricționare a prelucrării;  

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul de a obiecta

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare.

- dreptul de a depune o plângere în faţa Autoriății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dacă v-au fost încălcate drepturile.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care Bavaria Broker prelucrează date cu caracter personal, ne puteți contacta în scris:

 • la adresa: Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 53A, Sector 1, 013685 Bucuresti;
 • pe e-mail la [email protected]

 

ACORD PRELUCRAEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI DNT-FORMULAR DE ANALIZA A CERINTELOR SI NECESITATILOR CLIENTILOR