clarific�ri referitoare la procedura de denun�are a contractelor de asigurare �ncheiate la societatea euroins romania asigurare reasigurare s.a.

București-20 Martie 2023/Update 23.03.2023  Contractele de asigurare încheiate cu Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

            – titularul poliței denunță contractul de asigurare

            -se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care polițele de asigurare încetează de drept.

            -lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.

        În privința încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

 

Pași de făcut pentru denunțarea polițelor:

 • I. Transmiteți notificarea de reziliere la Euroins. Solicitarea de denuntare se transmite pe adresa de e-mail dedicată:  [email protected].
 • Email-ul prin care solicitați rezilierea contractului de asigurare trebuie să conțină:
 • -Serie și Număr poliță
 • -Copie CI/BI a asiguratului PF sau împuternicire în cazul asiguraților PJ.
 • Conform informațiilor primite de la asigurător, email-urile transmise pe adresa: [email protected] vor fi preluate, nu este necesară nici o retransmitere suplimentară.

 

 • II.Transmiteți la FGA, o cerere de restituire-Anexa 9, completând online formularul dedicat, pe site-ul FGA: Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – www.fgaromania.ro
 • Solicitarea dvs trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
  • Împuternicire / Procură, dacă este cazul;
  • Copie act identitate
  • Copie poliță de asigurare;
  • Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate                             
  • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării.


Sursa Stire: Fondul de Garantare a Asiguraților