strategia asf 2016-2018

http://www.asfromania.ro/informatii-publice/strategie-2016-2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut public „Programul de activitate pentru 2016 şi obiectivele strategice pentru perioada 2016 – 2018”. Documentul prezintă principalele direcţii de acţiune care susţin obiectivele asumate de Autoritate atât pe termen scurt, cît şi în perspectivă pentru cele trei pieţe – asigurări, piaţa de capital şi pensii private, anunta ASF intr-un comunicat.

Direcţiile strategice pentru perioada 2016 – 2018 sunt menite să consolideze un cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a participanţilor şi operaţiunilor pe pieţele financiare nebancare. Principalii piloni ai strategiei pe următorii trei ani vor fi: protecţia şi informarea corespunzătoare a consumatorilor, stabilitatea şi funcţionarea sănătoasă a pieţelor, alinierea legislaţiei primare la directivele şi standardele europene, precum şi stimularea dezvoltării pieţelor financiare nebancare.
Pentru anul 2016, planul de măsuri prevăzut în Program urmărește, în principal:

- Creșterea încrederii consumatorilor - prin promovarea unor practici corecte și echitabile, creşterea gradului de educare, monitorizarea actorilor din pieţe şi înfiinţarea unei entităţi de rezolvare alternativă a litigiilor (SAL – FIN);

- Creșterea gradului de dezvoltare și de maturitate a piețelor - prin continuarea acţiunilor iniţiate prin intermediul proiectului STEAM, consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii pieţei de capital, alinierea supravegherii și administrării riscurilor la standardele regimului de Solvabilitate II, actualizarea și simplificarea distribuției produselor de asigurare, precum şi lansarea de produse noi de asigurare (proiectul BIG – SPIN) şi stimularea economisirii pe termen lung în cadrul fondurilor de pensii (proiectul LIFE);

- Asigurarea unui cadru normativ adecvat, prudent și sustenabil - prin inventarierea și revizuirea corpului activ al legislației primare și secundare, actualizarea si armonizarea normelor de autorizare și avizare din cele trei sectoare şi monitorizarea și implementarea acquis-ului comunitar;

- Consolidarea procesului de eficientizare a activităţii de supraveghere - prin elaborarea unui cadru armonizat pentru implementarea supravegherii bazate pe risc în cadrul celor trei sectoare;

- Modernizarea instrumentelor de intervenție ale ASF - redresarea financiară şi rezoluţia, prin crearea unui cadru legal nou în scopul protejării investitorilor şi creditorilor de asigurări;

- Consolidarea capacității instituționale a ASF – prin eficientizarea guvernanței și a organizării sistemelor informatice, modernizarea și integrarea infrastructurii IT, implementarea unei soluții de tip „Enterprise Resource Planning” şi optimizarea şi automatizarea activităților și operațiunilor din cadrul ASF;

- Participarea ASF la construcția europeană bazată pe valori comune - prin continuarea implicării în activitatea autorităţilor europene de supraveghere în cadrul cărora are calitate de membru, pentru armonizarea politicilor financiare naţionale şi convergenţa mecanismelor de supraveghere a sistemului financiar european.

Măsurile cuprinse în acest document vin în completarea proiectelor derulate în cursul anului 2015, care a marcat transformări accentuate ale pieţelor reglementate, ce au vizat stabilizarea acestor pieţe, sporirea calităţii serviciilor şi creşterea gradului de încredere a consumatorului în serviciile financiare.

În domeniul asigurărilor, unul dintre proiectele complexe ale anului 2015 a fost derularea BSR (Balance Sheet Review), un amplu exerciţiu de auditare, de către auditori independenţi, a activelor şi pasivelor societăţilor de asigurări, desfăşurat în premieră europeană împreună cu Comisia Europeană şi EIOPA. De asemenea, a fost modernizat cadrul legislativ în privinţa regimului de solvabilitate pentru societăţile de asigurare, prin transpunerea în legislaţia naţională a regimului Solvabilitate II, fiind creat şi un cadru nou de gestiune a crizelor din sectorul financiar prin legea privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor.

Piaţa de capital a înregistrat, de asemenea, o serie de modificări structurale care i-au îmbunătăţit considerabil funcţionarea – cum ar fi clarificarea statului pieţei RASDAQ, implementarea directivelor europene cu privire la organismele de plasament colectiv sau înlăturarea unei serii de bariere în funcționarea pieței, identificate prin proiectul STEAM. Pe piaţa fondurilor de pensii private au fost operate modificări ale legislaţiei primare şi promovat un set de reglementări privind relaxarea politicii de investiții.

Nu în ultimul rând, a fost finalizat procesul de reformă instituţională a ASF, proces prin care a fost creată o structură mai suplă şi mai eficientă, aliniată standardelor industriei financiare, cu un cadru de guvernanţă complet transformat.

„Programul de activitate 2016 şi obiectivele strategice 2016 – 2018” a făcut obiectul unei prezentări către media specializată susţinută de dl. Valentin Ionescu, Directorul Direcţiei Strategie şi Stabilitate Financiară a ASF.

 


Sursa Stire: BANCHERUL