ingrijorator : romanii renunta la asigurarile mai complexe in detrimentul celor obligatorii cu putine riscuri asigurate

Numărul poliţelor de asigu­ra­re facultativă a locuinţelor ar pu­tea creşte cu până la 5% în acest an, este de părere Aurel Badea, res­ponsabil al secţiunii property din cadrul UNSAR, asociaţia pro­fe­sională a asigură­torilor locali. „Ne aşteptăm la o creştere a nu­mă­rului de poliţe pentru lo­cu­inţe de pâ­nă în 5%, atât pen­tru asi­gurări obli­gatorii, cât şi pentru asi­gurări fa­cul­tative. Creşterea eco­­nomică, dezvol­ta­rea creditelor ipo­tecare şi orientarea bro­kerilor către poli­ţele facultative ca ur­mare a scăderii veniturilor din in­ter­medierea po­liţelor RCA sunt prin­cipalii fac­tori care ar putea de­ter­mina creşterea pieţei pro­perty în acest an“, a explicat Aurel Badea. La finalul anului trecut (cele mai recente date disponibile) nu­mă­rul poliţelor facultative în vi­goa­re se situa la 1,3 milioane, în timp ce nu­mărul poliţelor obliga­to­rii cumu­la 1,7 milioane. Creşte­rea numă­ru­lui de poliţe obligatorii peste nivelul celor facultative nu indică altceva decât o involuţie a pieţei, în condiţiile în care românii re­nunţă la asigurările mai com­ple­xe în detri­men­tul celor obli­ga­torii cu puţine riscuri asigurate. Numărul poli­ţe­lor facultative a scă­zut anul trecut cu cir­ca 8%, în timp ce nu­mărul poliţelor obli­gatorii a crescut cu 7%. Spre com­pa­ra­ţie, în urmă cu şa­se ani numărul po­li­ţe­lor facultative de lo­cuinţe se apropia de pragul de 5 mi­lioane.


Sursa Stire: ZIARUL FINANCIAR SI BAVARIA BROKER