informare privind entitatea de solutionare alternativa a litigiilor sal-fin

Autoritatea de Supraveghere Financiară vine în întâmpinarea consumatorilor de servicii financiare non-bancare prin înfiinţarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-Fin). Aceasta este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor ce pot apărea între consumatori și entitățile pieței asigurărilor, ale pieței de capital sau ale sistemului pensiilor private, autorizate și supravegheate de ASF.

Misiunea SAL-Fin ese de a organiza solutionarea extrajudiciara a litigiilor financiare non-bancare in materie de consum, interne si transfrontaliere, prin colaborare cu experti in domeniul financiar non-bancar (conciliatori), in mod echilibrat, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumator, in functie de procedura aleasa de parti si pot propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului.

Art. 1 - (1) Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar, denumită în continuare SAL-FIN, este constituită în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28.08.2015 şi oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL și funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.). SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit prezentului regulament și a procedurilor specifice subsecvente.
(2)SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi prin art. 2 pct. 2 dinOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comercianţi.


Sursa Stire: ASF ROMANIA