ghid asigurati astra


Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis retragerea autorizației de funcționare și solicitarea intrării în procedura de faliment a societății Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.

Consumatorii care au încheiat un contract sau o poliță de asigurare cu societatea Asigurare–Reasigurare ASTRA S.A. sunt rugați să urmărească informațiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) și Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), sau să solicite detalii telefonic la numerele de mai jos.

Lista potențialilor creditori de asigurări (asigurat, beneficiar al asigurării sau persoană păgubită în cazul asigurării de răspundere civilă – cei îndreptățiți a solicita compensații de la FGA), rezultate din evidențele transmise de asigurator, se publică de către FGA după 30 de zile de la apariția în Monitorul Oficial a deciziei ASF. Persoanele care nu se regăsesc în lista publicată se pot adresa direct FGA în vederea includerii pe lista potențialilor creditori de asigurări, pe baza documentelor care să susțină cererea.

Conform legii, falimentul unei societăți de asigurare este hotărât de către o instanță judecătorească.  FGA va efectua plățile către creditorii de asigurări de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment în limita plafonului legal (450.000 lei/creditor de asigurare).

Creditorii de asigurări pot solicita plăți, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi:

  1. sumele cuvenite creditorilor de asigurări aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situația încetării contractului de asigurare;
  2. despăgubirile/indemnizațiile cuvenite creditorilor de asigurări pentru evenimente produse până la maxim 90 de zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment, în situația în care contractele de asigurare nu au încetat până la acea dată.

În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost deschis dosar de daună la asigurator, dar și în situația producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/ persoanele păgubite se pot adresa FGA.

FGA a fost constituit prin lege pentru protejarea asiguraților, beneficiarilor asigurării, precum și terțelor persoane păgubite, în cazul în care societatea asiguratoare se află în stare de faliment. Destinaţia principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii, către creditorii de asigurări îndreptățiți ai societăţii de asigurare aflată în faliment, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege.

Pentru informații:

Fondul de Garantare a Asiguraților vă stă la dispoziție la următoarele numere de telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73, sau la adresa de e-mail: [email protected] Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

ASF vă stă la dispoziție la numărul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627, [email protected] Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , sau pe pagina de Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară.


Sursa Stire: ASF ROMANIA