asiguratorii asteapta un raspuns din partea comisiei europene la sesizarea privind plafonarea tarifelor la rca pana la finalul lunii februarie

"Comisia Europeană ne-a transmis că sesi­za­rea a fost admisă şi luată în analiză. Statul roman a avut la dispoziţie 10 săptămani pentru a răs­punde Comisiei, iar Comisia la  randul ei are la dispoziţie o perioadă de 10 săptămai să dea un răspuns. Conform calculelor noastre, ar trebui să ştim statusul acestei acţiuni la finalul lunii februarie. Este însă doar un răspuns, nu înseamnă că apare declarat infringementul. Va fi doar po­zi­ţia Comisiei, iar Comisia la randul ei va trebui să mear­­gă pe mai multe nive­luri de decizie la Bru­xelles", a explicat Adrian Marin.

Plafonarea tarifelor la RCA a intrat în vigoare la ju­mă­tatea lunii noiembrie a anu­lui trecut şi este valabilă pană la 18 mai 2017. După această da­tă ar trebui să intre în vi­goa­re un tarif de referin­ţă, ce ur­mează să fie stabilit de către Auto­ritatea de Su­praveghere Financiară (ASF). Decizia de pla­fo­na­re a tarifelor la RCA pentru toate categoriile de ve­hi­cule a venit ca soluţie la con­flic­tul care a apărut între transportatori şi asi­gu­ră­tori la finalul anului 2015. Firmele de transport au acuzat asigurătorii că au majorat cu pană la de trei ori tarifele la RCA după falimentul Astra Asi­gu­rări pentru a-şi îngroşa profiturile. La randul lor, asi­gurătorii au susţinut cu vehemenţă că plafo­na­rea tarifelor la RCA contravine principiilor concurenţiale şi normelor europene în vigoare.


Sursa Stire: ZIARUL FINANCIAR