verifica on-line polita rca!

Autoritatea de Supraveghere Financiară pune la dispoziţie o bază de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) încheiate pe teritoriul României – CEDAM.

În această bază de date poate fi verificată existenta unei poliţe RCA la o anumită dată pentru un vehicul, poate fi vizualizată societatea de asigurare care a emis poliţa şi pot fi identificate prejudiciile asociate poliţelor valabile începând cu anul 2008.
Dacă nu mai ştiţi unde aţi asigurat un vehicul în ultimii 5 ani, puteţi verifica acest lucru în CEDAM. Tot în CEDAM mai puteţi verifica şi ce daune au fost plătite în baza poliţei dumneavoastră de asigurare.

Vă rugăm să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţele de asigurare încheiate, astfel încât istoricul dumneavoastră de daunalitate să nu fie afectat de erori, ceea ce ar conduce la imposibilitatea de a beneficia de clasa de bonus-malus corectă în prezent şi viitor. În cazul unor astfel de erori, ele pot fi corectate numai de către asigurătorul care a emis poliţa de asigurare şi a introdus datele în CEDAM.