decizia consiliului asf in cazul societatii asigurare-reasigurare astra sa

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Decizia Consiliului ASF în cazul

Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA

 

 

București, 26 august 2015 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a analizat în ședința de astăzi situația Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA pe baza unui raport înaintat de administratorul special KPMG Advisory privind stadiul planului de redresare financiară și opțiunile existente în urma eșuării procesului de majorare a capitalului social.

Potrivit concluziilor raportului, sunt întrunite toate cele trei condiții legale (conform art. 5, pct. 31 din Legea nr. 85/2014) care definesc starea de insolvență:

 • Incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;
 • Scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță;
 • Imposibilitatea restabilirii situației financiare a societății de asigurare-reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară.

La 30 iunie 2015, Astra înregistra o marjă de solvabilitate disponibilă negativă de circa 871 mil. lei, un coeficient de lichiditate de 0,03 și un necesar de capital de aproximativ 968 mil. lei.

În urma analizei și pe baza concluziilor raportului KPMG, Consiliul ASF a adoptat următoarele decizii:

 • Închiderea procedurii de redresare financiară a societății Astra;
 • Revocarea și încetarea atribuțiilor de administrator special ale KPMG Advisory;
 • Retragerea autorizației de funcționare a societății Astra;
 • Constatarea stării de insolvență a societății Astra și solicitarea intrării în procedura de faliment.

Consiliul ASF a constatat că planul de redresare financiară nu și-a atins obiectivul central de evitare a intrării în procedura falimentului. Parametrii financiari au fost ținuți sub control pe parcursul implementării planului de redresare, societatea nu a mai avut pierderi la sfârșitul anului 2014, însă problemele structurale nu au putut fi corectate, iar indicatorii critici de prudențialitate – solvabilitatea, lichiditatea și capitalizarea - nu au putut fi readuși în marjele de conformitate în absența unei majorări de capital pe măsura necesarului determinat de auditori.

Eșuarea ultimei etape salvatoare de majorare a capitalului social al Astra, în ciuda interesului unor investitori cu reputație internațională, a fost cauzată în principal de absența colaborării din partea acționarilor principali.

Conform mandatului statutar, principala preocupare a ASF în perioada următoare va fi protejarea intereselor clienților societății Astra, în strânsă cooperare cu Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), și menținerea stabilității sistemului de asigurări.

FGA este, începând din 27.07.2015, persoană juridică de drept public și are drept misiune protejarea asiguraților în cazul în care o societate de asigurare intră în stare de insolvabilitate. Pe baza evaluării mai multor scenarii, Consiliul ASF a constatat că Fondul are capacitatea de a acoperi potențialele cereri de despăgubire din partea asiguraților, în limita plafonului de 450.000 lei per asigurat, conform legislației în vigoare.

 

*********

Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România.

Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.

 Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro.

 

 

18 luni de eforturi pentru redresarea

Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA

 

Pe tot parcursul perioadei de un an și jumătate care s-a scurs de la instituirea regimului de administrare specială la Astra, obiectivul ASF a fost menținerea stabilității companiei și a capacității acesteia de a-și onora obligațiile, până la capătul planului de redresare propus de administratorul special KPMG Advisory și aprobat de Consiliul ASF, în încercarea de a fructifica toate șansele posibile de remediere.

 

Premisele de ordin financiar ale intrării în administrare specială și parcursul procedurilor de redresare

 

 1. Deteriorarea lichidității și a solvabilității societății Astra Asigurări până sub nivelurile minime cerute de lege au fost determinate de trei categorii de cauze:

 

 • Managementul defectuos al activității companiei;
 • Servirea anumitor interese personale sau ale grupului de firme la care Astra este afiliată, prin utilizarea activelor companiei;
 • Raportarea distorsionată atât a poziției și a performanței financiare, cât și a indicatorilor de prudențialitate, având ca efect crearea aparenței de conformitate cu regulile în vigoare.

 

 1. Conform datelor financiare proprii, Astra Asigurări a raportat la 31.12.2013 o marjă de solvabilitate de 188 mil. lei (valoare pozitivă), un coeficient de lichiditate de 0,81 și un ”surplus” de capital de 43 mil. lei. 
 2. La o primă verificare/analiză diagnostic realizată de KPMG în martie 2014, a rezultat însă că Astra Asigurări avea o marjă de solvabilitate disponibilă de -779 mil. lei (valoare negativă) și înregistra un necesar de capital* de 924 mil. lei.
 3. Datele financiare ajustate în urma analizei KPMG au fost verificate ulterior de Deloitte și confirmate, auditul pentru 31.12.2013 identificând o marjă de solvabilitate de -928 mil. lei (valoare negativă), un coeficient de lichiditate de 0,12 și un necesar de capital de 939 mil. lei.
 4. Exercițiul de evaluare bilanțieră BSR realizat de ASF în colaborare cu Comisia Europeană și EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) pe cifrele de la 30.06.2014, a reconfirmat situația financiară necorespunzătoare: marjă de solvabilitate de -1.029 mil. lei (valoare negativă) și un necesar de capital de 1.174 mil. lei – conform Raportului Mazars.
 5. Un nou audit realizat de Deloitte pentru situația de la 31.12.2014 a întărit constatarea situației financiare dificile a Astra: marjă de solvabilitate negativă de 908 mil. lei, coeficient de lichiditate de 0,08 și un necesar de capital de peste un miliard de lei.

 

*calculat în baza valorii activului net și a cerințelor minime de capital - pentru asigurări generale și asigurări de viață.

 

 

2.    Majorarea capitalului social – condiție indispensabilă pentru refacerea situației financiare și ieșirea societății din administrarea specială

 

 1. Aprobarea majorării capitalului Astra de către AGEA

Pe 12 mai 2014, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Astra a aprobat delegarea Administratorului Special pentru majorarea capitalului social cu până la 490 mil. lei. Pe lângă injecția de capital, planul de redresare a prevăzut măsuri fără impact la nivelul lichidității (non-cash) precum:

 • extinderea programului de reasigurare pentru riscul de catasfrofă: retenția netă a Astra fost redusă de la 10 mil. euro la 3 mil. Euro;
 • garantarea/darea în plată a împrumuturilor intra-grup (peste 119 mil. lei, inclusiv dobânda datorată); demersurile în acest sens nu au putut fi finalizate; Astra a înaintat o cerere de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei Medien Holding, controlată tot de acționarii principali ai societății;
 • stingerea amiabilă a litigiilor aferente contractelor de asigurare încheiate cu compania Romstrade în favoarea CNADNR: pe 29 septembrie este programat următorul termen în litigiul dintre Astra și CNADNR, care vizează o potențială obligație de plată de 95 mil. lei.

 

 1. Prima etapă de majorare a capitalului social

Pe 18 februarie 2015, ASF a validat majorarea de capital social realizată prin aportul acționarilor existenți, în sumă de 65 mil. lei – total insuficientă în raport cu nevoile societății.

 

 1.  A doua etapă – și ultima măsură din planul de redresare

Pe 27 mai 2015, ASF a aprobat prospectul pentru a doua etapă a majorării de capital prin care se urmărea mobilizarea a 425 mil. lei prin aport în numerar. La încheierea ultimei faze destinate investitorilor calificați, pe 19 august 2015, a fost constatată absența unei subscrieri semnificative, procesul de majorare a capitalului social al Astra fiind considerat eșuat. Întreaga etapă le-a fost deschisă și acționarilor existenți, care însă nu au mai făcut nicio subscriere.

 

 1. Acțiunile KPMG de identificare de investitori potențiali

Pentru a maximiza șansele încheierii cu succes a majorării capitalului social, administratorul special a fost mandatat de AGEA, în aprilie 2014, să demareze și să coordoneze procesul de identificare a unui investitor strategic, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor de redresare financiară. Întregul demers a avut sprijinul constant al ASF.

KPMG a mobilizat resurse din echipa locală, dar și din rețeaua globală a grupului, respectiv din Germania, Polonia, Marea Britanie, Franța sau SUA, a organizat inclusiv o cameră de date virtuală și a susținut o corespondență de business intensă cu peste 30 de potențiali investitori strategici, instituționali și/sau intermediari (bănci de investiții, buticuri de fuziuni și achiziții, firme de consultanță), în încercarea de promova cât mai eficient oportunitatea de investiție în Astra.

 

 

3.    Atitudinea necooperantă a acționarilor în procesul de redresare financiară

 

 1. Contestarea în instanță a Deciziei ASF de instituire a administrării speciale

Pe 21 februarie 2014, acționarii și conducerea Astra au inițiat o acțiune în instanță de contestare a deciziei ASF privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială. Nu a fost singura intervenție în justiție împotriva planului de redresare, fiind contestată și Decizia ASF nr. 999/25 mai 2015 privind restricționarea activității de subscriere și încercându-se stoparea ultimei etape a majorării de capital.

 

 

(b)   Lipsa de cooperare în rezolvarea operațiunilor financiare intra-grup

Administratorul Special al Astra a solicitat în repetate rânduri sprijinul acționarilor majoritari existenți în vederea recuperării creanței de peste 119 mil. lei de la societatea Medien – Holding controlată de către aceștia. În ciuda inițierii unor negocieri în vederea stingerii amiabile a creanței, Medien nu a mai furnizat un răspuns clar la propunerile KPMG.

 

(c)    Boicotarea acțiunii de vânzare și salvare a societății

În ciuda interesului real manifestat de anumiți investitori potențiali, acționarii majoritari existenți au ridicat pretenții de preț care au fost considerate exagerate prin prisma injecțiilor de capital necesare în viitor, evaluarea propusă a acțiunilor fiind percepută ca nerealistă. Subscrierea integrală de către un investitor a sumei de 425 mil. lei prevăzute pentru a doua etapă a majorării de capital ar fi asigurat o deținere de maximum 62% din acțiunile Astra, însă investitorii interesați de companie își doreau cotrolul absolut, invocând inclusiv reputația vechilor acționari. Ca atare, majorarea de capital ar fi trebuit dublată de o tranzacție de vânzare a acțiunilor existente, tranzacție care nu a putut avea loc din cauza prețului prea mare din punctul de vedere al potențialilor investitori.

 

 

4.     Închiderea procedurii de redresare financiară

 

 a) Eșuarea demersului de majorare a capitalului, prevăzut prin planul de redresare financiară, dar blocat de acționari prin atitudinea neconstructivă manifestată la negocierile cu potențialii investitori, a marcat etapa finală a planului și implicit încheierea acestuia după aproximativ 18 luni de eforturi pentru gestionarea unor simptome cu tendință de agravare pe parcursul mai multor ani și care în final s-au generalizat la nivelul societății. Pe lângă majorarea capitalului, readucerea Astra în zona de conformitate a indicatorilor de prudențialitate era condiționată de succesul în implementarea măsurilor operaționale din planul de redresare sau de o injecție de capital suplimentară. Parametrii financiari au fost stabilizați pe parcursul implementării planului de redresare, societatea nu a mai avut pierderi la sfârșitul lui 2014, însă problemele structurale nu au putut fi corectate, iar indicatorii critici de prudențialitate – solvabilitatea, lichiditatea și capitalizarea - nu au putut fi readuși în marjele de conformitate fără aportul de capital necesar.

 

b) Imposibilitatea aplicării unui plan alternativ de redresare

În absența majorării de capital, experții nu au putut identifica alte posibilități de restabilire a indicatorilor financiari ai Astra, în condițiile în care societatea se confrunta deja de la o lună la alta cu dificultăți evidente de susținere a obligațiilor de plată. Fără implicarea unui investitor, procedura de redresare financiară prin administrare specială ajunge practic la final, orice altă formă de redresare devenind imposibil de imaginat prin raportare la datele financiare ale societății

 

c) Situația financiară a societății Astra la 30 iunie 2015

 

 • Marja de solvabilitate disponibilă:  - 870,9 mil. lei (valoare negativă)
 • Coeficientul de lichiditate: 0,03
 • Necesarul de capital*: 967,8 mil. lei

 

*calculat în baza valorii activului net și a cerințelor minime de capital - pentru asigurari generale și asigurări de viață.

 

 


Sursa Stire: ASF ROMANIA