care este momentul de la care incep penalitatile de intarziere aferente despagubirilor morale si civile?

 
 

Legislatia din Romania, concretizata prin prevederile Ordinului CSA nr. 14/2011, acorda posibilitatea persoanelor prejudiciate, in urma producerii unor accidente rutiere, de a solicita instantei de judecata acordarea unor penalitati de intarziere, in cuantum de 2%, pentru fiecare zi de intarziere, in cazul in care asiguratorul nu isi indeplineste obligatia privind achitarea despagubirilor morale si materiale, sau o indeplineste partial ori in mod defectuos. Ceea ce nu este mentionat, in mod expres, la nivel legislativ, il reprezinta momentul de la care curge obligatia asiguratorului de a plati penalitati de intarziere aferente sumelor stabilite, de catre instanta de judecata, cu titlu de despagubiri materiale si morale acordate persoanelor vatamate.

Astfel, conform jurisprudentei din Romania, creata, ca urmare a unor cereri de despagubire formulate de catre avocati - specializati in a solicita asiguratorilor sume colosale, cu titlu de despagubiri -, s-a stabilit, in mod inechitabil, prin hotarari judecatoresti, ca momentul de la care sunt calculate penalitatile de intarziere curge de la data producerii accidentului de circulatie, ce a determinat cauzarea prejudiciului persoanelor vatamate, sau de la data inregistrarii cererii de chemare in judecata a asiguratorului, si nu de la data la care cuantumul despagubirilor cuvenit acestora are caracter cert, lichid si exigibil, respectiv data pronuntarii hotararii judecatoresti.
 
Mai mult decat atat, potrivit art. 36 alin. (5) din Ordinul CSA nr. 14/2011, despagubirea se plateste de catre asigurator in maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii si cuantificarii daunei, solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva, cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.

Prin Decizia nr. 2977, pronuntata in data de 09.10.2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, a stabilit ca legea nu prevede obligatia asiguratorului de a plati daunele morale solicitate de catre persoanele vatamate in urma producerii unor accidente de circulatie, la nivelul pretentiilor acestora si la momentul solicitarii acestora. Este evident ca, in situatia in care, intre societatea de asigurare si persoanele vatamate nu se incheie o tranzactie prin care partile sa stabileasca, prin comun acord, o suma certa, cu titlu de despagubiri, in vederea acoperirii prejudiciului material si moral produs, nu se poate considera ca asiguratorul nu si-a indeplinit obligatia de a plati despagubirile cuvenite persoanelor vatamate. In aceasta situatie, cuantificarea prejudiciului, in special a celui moral, va fi stabilita de catre instanta de judecata, prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti.

Astfel, pana la momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive, care sa stabileasca un anumit cuantum al daunelor morale, acestea nu au caracter cert, lichid si exigibil, astfel incat sa fie purtatoare de penalitati de intarziere.

Drept consecinta, consideram ca este necesara o reglementare legislativa justa, care sa transeze problematica momentului in care incepe sa curga penalitatile de intarziere, in cuantum de 2% pe zi de intarziere, in ceea ce priveste neindeplinirea, de catre societatile de asigurare, a obligatiilor mentionate in cuprinsul Ordinului CSA nr. 14/2011, referitoare la achitarea, in termen de 10 zile, a despagubirilor solicitate de catre persoanele vatamate, sau stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva. 
 
Av. Denisa PASCU
 

Sursa Stire: 1asig.ro